trực tiếp đá gà hôm nay!

Gacam67 phát trực tiếp các bồ từ cpc1 đến cpc5 từ 8h sáng hằng. chúc các quý khách xem vui vẻ!

Sư Kê THOMO

Sư Kê THOMO

Video phát lại

Đá Gà Trực Tiếp Bình Luận Viên CPC1 23/7/2024

Đá Gà Trực Tiếp Bình Luận Viên CPC1 23/7/2024...

Đá Gà Trực Tiếp Bình Luận Viên CPC3 22/7/2024

Đá Gà Trực Tiếp Bình Luận Viên CPC3 22/7/2024...

Đá Gà Trực Tiếp Bình Luận Viên CPC1 22/7/2024

Đá Gà Trực Tiếp Bình Luận Viên CPC1 22/7/2024...

A Bảo Siting Và A Vũ Đỏ Đá Ăn 9.5 Xổ 50 Trận 15 [CPC2]

Đỏ A Bảo siting [2940g]- Xanh A Vũ [2870g]...

Đá Gà Trực Tiếp Bình Luận Viên CPC1 23/7/2024

Đá Gà Trực Tiếp Bình Luận Viên CPC1 23/7/2024...

Đá Gà Trực Tiếp Bình Luận Viên CPC2 21/7/2024

Đá Gà Trực Tiếp Bình Luận Viên CPC2 21/7/2024...

A Bảo Siting Với A Thanh Xanh Đỏ Đá Đồng Xổ 30 Trận 8 [CPC2]

Đỏ A Bảo Siting [3050g]- Xạnh A Thanh [3050g]...